Izolatérské práce a sanace

Hlavní oblastí činnosti firmy Lukáše Vaňhala je zajištění sanace vlhkých objektů a následné nanášení izolačních materiálů. Firma provádí sanaci betonových konstrukcí, vlhkého zdiva, železobetonových konstrukcí i jímek či nádrží. Po provedení sanace se vzhled budovy zlepší a životnost se prodlouží.

Izolatérská firma sídlící v Kolíně pracuje s různými typy izolačních materiálů, které vybere na základě přání a požadavků zákazníka. V rámci odborného poradenství a konzultací doporučí nejvhodnější postup řešení a připraví cenovou kalkulaci na veškeré potřebné práce.